Khảo Sát Về Liên Lạc Cộng Đồng Của Quận Montgomery

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến việc tham gia nghiên cứu này.

EurekaFacts đang tiến hành một nghiên cứu quan trọng thay mặt cho Quận Montgomery. 
Mục tiêu của Quận Montgomery là cung cấp thông tin hữu ích cho các cư dân của mình thông qua các nền tảng truyền thông hiện đại và phù hợp. Để làm được điều này, chúng tôi cần lắng nghe ý kiến của quý vị về cách quý vị đọc, xem, tìm, tương tác và trải nghiệm thông tin liên lạc của Quận Montgomery, cùng với nội dung và nền tảng ưu tiên của quý vị để nhận tin tức và thông tin địa phương. 
Khảo sát này sẽ mất khoảng 15 phút để hoàn thành. Qua việc hoàn thành khảo sát, quý vị sẽ cung cấp ý kiến phản hồi có giá trị mang lại lợi ích cho quý vị và cộng đồng của quý vị. 
Tất cả các câu trả lời đều được bảo mật và bất kỳ thông tin nào được báo cáo sẽ được kết hợp với các câu trả lời khác.  
Bằng cách nhấp vào nút “Bắt Đầu Khảo Sát”, quý vị xác nhận rằng quý vị từ 18 tuổi trở lên và quý vị đăng ký đồng ý tham gia nghiên cứu này. Trong bản khảo sát, vui lòng chọn ngôn ngữ mong muốn để thực hiện khảo sát và sau đó nhập mã được cá nhân hóa của quý vị khi được nhắc. 

Các Câu Hỏi Thường Gặp 

EurekaFacts là ai?  EurekaFacts là một công ty nghiên cứu và phân tích trọn gói cung cấp thông tin chi tiết để hỗ trợ truyền thông có mục tiêu, đánh giá chương trình, quyết định chiến lược và chiến thuật dựa trên dữ liệu. Chúng tôi đã được Quận Montgomery chọn để thực hiện nghiên cứu này cho các cư dân Quận Montgomery. 
Mục đích của việc nghiên cứu là gì?  Quận Montgomery biết được các phương thức đa dạng mà cư dân của mình sử dụng để tìm kiếm và tìm hiểu thông tin về các dịch vụ, tin tức, sự kiện, cập nhật và thông tin khác của họ. Việc hoàn thành bản khảo sát này sẽ giúp Quận Montgomery tích hợp các nền tảng liên lạc mới trên toàn Quận và đảm bảo quý vị dễ dàng nhận được nội dung phù hợp và chính xác. Quận muốn biết quý vị muốn nhận thông tin của mình bằng cách nào và quý mị muốn nhận loại thông tin từ Quận để họ có thể phục vụ quý vị tốt hơn. Quý vị lên tiếng thay cho hàng nghìn người giống như quý vị khi quý vị cung cấp các trải nghiệm và ý kiến của mình trong bản khảo sát này. 
Tôi được chọn tham gia nghiên cứu này bằng cách nào?   Hộ gia đình của quý vị được lựa chọn ngẫu nhiên từ danh sách các hộ gia đình trên khắp Quận Montgomery, đại diện cho các khu vực khác nhau của Quận. Việc hoàn thành khảo sát đại diện thay cho những người khác giống như quý vị.  
Tôi có thể giới thiệu một hộ gia đình khác hoàn thành khảo sát thay cho tôi không?   Không. Hộ gia đình của quý vị đã được đặc biệt lựa chọn trong một danh sách các hộ gia đình. Các câu trả lời của quý vị là duy nhất và không thể thay thế được.  
Thông tin của tôi có được giữ bí mật không?   Tất cả các câu trả lời hoàn toàn được bảo mật. Thông tin nhận dạng sẽ không được liên kết với bất kỳ câu trả lời nào của quý vị tại bất kỳ thời điểm nào. Tất cả thông tin thu thập được thông qua quá trình nghiên cứu của chúng tôi được nhóm lại và báo cáo ẩn danh. Quận Montgomery sẽ không có quyền truy cập vào các câu trả lời cá nhân của quý vị.  
Có phải tôi chỉ có thể hoàn thành khảo sát trực tuyến không?   Vâng, nghiên cứu này chỉ có thể được thực hiện trực tuyến. Nếu quý vị hoặc một người nào đó mà quý vị biết được mời tham khảo sát nhưng không có máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet, vui lòng gọi 311. Những người đại diện của quận sẽ hướng dẫn quý vị đến một thư viện địa phương, nơi quý vị có thể hoàn thành khảo sát trên máy tính của họ. 
Khảo Sát Về Liên Lạc Cộng Đồng có giống Khảo Sát Cư Dân Hai Năm Một Lần của Quận không?   Không. Khảo Sát Cư Dân Hai Năm Một Lần hỏi thêm các thông tin chung về chất lượng cuộc sống của quý vị ở Quận Montgomery. Nếu bạn nhận được cả hai cuộc khảo sát, vui lòng hoàn thành cả hai và cảm ơn bạn! 
Tôi có thể liên hệ với ai nếu có các câu hỏi khác?   Nếu quý vị có các thắc mắc về hoạt động hoặc kỹ thuật, vui lòng gửi email cho EurekaFacts theo địa chỉ research@eurekafacts.com.